Uciążliwe chwasty dwuliścienne

Chwasty dwuliścienne bywają bardzo trudne w zwalczaniu, dlatego też konieczne jest wybranie do walki z nimi odpowiednich środków chwastobójczych. Walkę z tymi chwastami należy rozpocząć już jesienią, aby na wiosnę móc cieszyć się niezachwaszczonym polem. Występowanie na polach dwuliściennych chwastów potrafi bardzo zaszkodzić roślinom uprawnym i znacząco obniżyć poziom zbieranych plonów. Dlatego też w walce z nimi trzeba być szybkim i zdecydowanym, żeby nie pozwolić chwastom na wzrost, a co gorsza – nie dopuścić do ich rozmnażania się.

Najskuteczniejszym narzędziem w walce z chwastami dwuliściennymi są herbicydy. Można stosować herbicydy działające selektywnie, które usuną niechciane chwasty a dodatkowo będą zupełnie niegroźne dla naszych upraw i roślin. Na chwasty dwuliścienne najbardziej narażone są pola zbóż ozimych. Wynika to z tego, że chwasty maja tam więcej możliwości wzrostu – zarówno jesienią jak i zimą.

Jeżeli jednak herbicydy zostaną odpowiednio dobrane do gatunku chwastów to można liczyć na to, że po odchwaszczaniu pola jesienią na wiosnę nie pojawią się nowe gatunki chwastów. Jednym z najbardziej uciążliwych chwastów dwuliściennych jest chaber bławatek. Roślina ta, chociaż cieszy oko, wcale nie cieszy rolników, którzy starają się ją zwalczyć. Dorosły chwast tego gatunku potrafi być naprawdę szkodliwy dla roślin uprawnych, zwłaszcza jeżeli zachwaszcza tak wymagające uprawy jak np.

pszenica ozima. Chaber bławatek atakuje przede wszystkim pola ze zbożami, jednak jego obecność zaobserwować na większości gleb o niskim poziomie wapnia.